NL

Projecten

Hier vindt u de verschillende projecten waarin Proefcentrum Hoogstraten betrokken is. Het gaat hier hoofdzakelijk om IWT-, demo-, Cleantech- en Interreg-projecten.


Projecten in uitvoering

"Mooi glaslandschap"
Projecttype: PDPO III - OKW samenwerking

"Goodberry - Improving the stability of High-quality traits of berry in different environments and cultivation systems for the benefit of European farmers and consumers"
Projecttype: Horizon 2020, Call H2020-SFS-2015-second-stage

"Fertinnowa - Transfer of INNOvative techniques for sustainable WAter use in FERtigated crops"
Projecttype: Horizon 2020, Call H2020-Water-2015-one-stage

"PeMaTo - Pest Management Tool voor de tomatenteelt"
Projecttype: IWT Landbouwtrajecten

"Lightman - Management van licht in bedekte teelten"
Projecttype: IWT Landbouwtrajecten 

"Aansturing van stikstof en water in vollegrondsaardbei voor een duurzame transitie naar verhoogde smaak- en bewaarkwaliteit"
Projecttype: IWT Landbouwtraject

"DAlTom - Duurzame alternatieven voor ethefon in de tomatenteelt"
Projecttype: IWT Landbouwtraject 

"Beheersing van overmatige wortelgroei (gekke wortels), veroorzaakt door Agrobacterium rhizogenes, in vruchtgroenten onder glas"
Projecttype: IWT Landbouwtraject

"Naar een kennisgebaseerde duurzame geïntegreerde beheersing van tripsen in aardbei"
Project type:  IWT Landbouwtraject

 
Afgelopen projecten

“Beheersing van Tuta absoluta in de Vlaamse tomatenteelt”
Project type:  IWT Landbouwonderzoek

 

“Beheersing van binnenrot (Fusarium spp.) in paprika”
Project type:  IWT Landbouwonderzoek

"Bioremediatie Oost"

Periode: maart 2014 - maart 2016
Projecttype: ADLO demonstratieproject duurzame landbouw

“Kwaliteitsvolle planten met reductie van nutriëntenuitspoeling op tray- en containervelden”
Periode: 1 april 2012 – 31 maart 2014
Projectpartners: PCH en PCS
Projectnummer: 2011 - 18
Project type: ADLO demonstratieproject duurzame landbouw

“Telen zonder spui in de glastuinbouw”
Periode: januari 2012 – december 2013
Projectpartners: PCH, PSKW, PCS, PCG en Inagro
Projectnummer: 2011 -
Project type: ADLO demonstratieproject duurzame landbouw

“Cross-protectie en klimaatsturing voor de beheersing van Pepinomazaiëkvirus (PepMV) in de tomatenteelt
Periode: december 2009 - november 2013
Projectpartners: Scientia Terrae, PCH en PSKW
Projectnummer:  080501
Project type:  IWT Landbouwonderzoek

“Ontwikkeling van een kennisgebaseerd kwaliteitssysteem voor aardbei”
Periode: 1 januari 2009 – 31 december 2012
Projectpartners: KULeuven, VCBT, PCH, Pcfruit en PCG
Projectnummer: 70585
Project type: IWT Landbouwonderzoek

“Diagnose en preventie van Xanthomonas fragariae in de aardbeiteelt”
Periode: 1 september 2008 – 31 augustus 2012
Projectpartners: ILVO, UGent, PCH en Pcfruit
Projectnummer: 70597
Project type: IWT Landbouwonderzoek

“Energiebewust Boeren”
Periode: april 2010-maart 2012
Projectpartners: PCH, PSKW, PCG, PCS, Inagro, WPIG, NPW, PIBO-campus, Hooibeekhoeve, Proefbedrijf Pluimveehouderij, ILVO en PIVAL
Projectnummer: 452
Project type: EFRO

“Maximale energiebesparing in vruchtgroenten: vergelijking en optimalisatie van energiebesparende maatregelen”
Periode: januari 2009 – december 2010
Projectpartners: PCH, PSKW en PCG
Projectnummer: 2008-14
Project type: ADLO demonstratieproject duurzame landbouw

“Duurzaam waterbeheer op groente- en kleinfruitbedrijven door toepassing van innovatieve technieken”
Periode: 1 mei 2006 – 30 april 2008
Projectpartners: PCG, PCH, PSKW en POVLT
Projectnummer: 50546
Project type: IWT Landbouwonderzoek -VIS-TD - project

“Opvang en opslag van hemelwater en drainagewater als onderdeel van duurzaam watergebruik op het tuinbouwbedrijf”
Periode: 1 januari 2006 – 31 december 2007
Projectpartners: PCG, PCH en PSKW
Projectnummer: 24-2007
Project type: ADLO demonstratieproject duurzame landbouw

“Ontwikkelen van korte en lange termijn oogst voorspellingstechnieken bij doorteelt paprika (Capsicum annuum), gebaseerd op de modelmatige prognose van uitgroeiduur, gebruikmakend van morfologische plantvariabelen, vruchtkleuring en VIS/NIR reflectantie metingen enerzijds en historische gegevens anderzijds”
Periode: januari 2005-december 2006
Projectpartners: PCH en VCBT
Projectnummer: 030799
Projecttype: IWT Landbouwonderzoek

“Deel 1: Monitoring en hergebruik van drainwater bij aardbeien op substraat op diverse praktijkbedrijven”
“Deel 2: Reductie van het watergebruik in opkweek van trayplanten aardbeien door introductie op demonstratiebedrijven van een tray met druppelbevloeiing.”
Periode: 1 juli 2004 – 31 december 2005
Projectpartners: PCH, POVLT Beitem, Bodemkundige Dienst België en CLO Merelbeke
Projectnummer: 22-2003
Project type: ADLO demonstratieproject duurzame landbouw

"Aanleren van monitoringstechnieken: de sleutel tot succes van biologische gewasbescherming in aardbei"
Projecttype: Demoproject Departement Landbouw en Visserij

"Monitoring in de glastuinbouw: Hét basisinstrument voor efficiënte geïntegreerde bestrijding"
Projecttype: Demoproject Departement Landbouw en Visserij 

©  Proefcentrum Hoogstraten  -  Voort 71  -  2328 Meerle  -  België
Tel: +32 (0)3 315 70 52  -  Fax: +32 (0)3 315 00 87  -  info@proefcentrum.be
website by debiek*