NL / EN
-

Eén van de belangrijkste problemen in de teelt van tomaat, komkommer en aubergine wordt veroorzaakt  door rhizogene agrobacteriën, die er gekke wortels of hairy root disease (HRD) veroorzaken, met productie‐  en opbrengstverliezen van meer dan 10% voor de getroffen tuinders als gevolg. De ziekte vindt zeer snel  uitbreiding  en  is  zeer  persistent  omdat  Agrobacterium  zich  kan  nestelen  in  de  biofilms  van  irrigatieleidingen, waardoor deze pathogeen beschermd wordt tegen allerhande desinfectietechnieken.  Bovendien  werden  bij  de  Vlaamse  tomatentelers  verschillende  types  (stammen)  van  rhizogene  agrobacteriën teruggevonden, die sterk van elkaar verschillen. Dit maakt een oplossing voor gekke wortels  complexer dan aanvankelijk gedacht. De huidig aangeboden oplossingen zijn dan ook niet voor alle bedrijven  toepasbaar en vaak moeten er (te) hoge concentraties van de desinfectiemiddelen aangewend worden om  een effect te verkrijgen. Uit de gebruikersgroep van het recent afgelopen LA‐traject kwam dan ook de  uitdrukkelijke vraag voor een vervolgonderzoek naar alternatieve bestrijdingstechnieken. 

Om het probleem van gekke wortels aan te pakken, werden in dit project twee veelbelovende en vernieuwende pistes verder onderzocht, namelijk biocontrole en anti-biofilm componenten. Concreet werden volgende deeldoelstellingen beoogd:

  1. Evaluatie en optimalisatie van reeds geïdentificeerde bacteriën met antagonistische activiteit tegen rhizogene agrobacteriën (biocontrole organismen of BCO’s genoemd) op pilootschaal;
  2. Optimalisatie en uitwerking van de toepassingsmethode van BCO’s in praktijkomstandigheden;
  3. Screening van anti-biofilm moleculen op hun vermogen om (Agrobacterium geassocieerde) biofilmvorming tegen te gaan;
  4. Evaluatie van de meest belovende anti-biofilm componenten in serre-experimenten;
  5. Vergelijking van BCO’s en anti-biofilm componenten met commerciële (biologische) producten
  6. Evaluatie van additieve effecten bij gecombineerd gebruik van BCO’s en anti-biofilmtechnieken

Projectnummer: HBC.2017.0816
Projecttype: LA-traject 

Contactpersoon: Lien Bosmans

Partners

Financiering

Deze website maakt gebruik van cookies

Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan u niet weigeren als u deze website wil bezoeken. Andere cookies zijn optioneel en worden gebruikt om uw surfervaring te optimaliseren. Deze kan u weigeren indien u dit wenst.

Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, kan u ons cookiebeleid raadplegen.

U kan uw cookievoorkeuren op elk ogenblik aanpassen in de cookie-instellingen.