NL / EN

Proefcentrum Hoogstraten werkt op projectbasis samen met vele andere onderzoeksinstellingen, en dit in verschillende nationale en internationale onderzoeksconsortia. Hierdoor worden verschillende expertises samengebracht om meer fundamentele problemen die zich in de bovengenoemde teelten stellen of opportuniteiten die zich aanbieden, op diepgaande en projectmatige basis aangepakt worden.

Daarnaast is Proefcentrum Hoogstraten in verschillende structurele samenwerkingsverbanden actief, om optimaal kennis uit te wisselen en onderzoeksprogramma’s op elkaar af te stemmen:

AGHRANT – Agricultural and Horticultural Research in the province of Antwerp

AGHRANT is een samenwerkingsplatform van 4 praktijkcentra in de provincie Antwerpen (PCH, PSKW, Proefbedrijf Pluimveehouderij en Hooibeekhoeve) en de Dienst Landbouw van Provincie Antwerpen. AGHRANT werd opgericht om de synergiën en onderzoeksactiviteiten tussen deze centra te versterken, de uitwisseling van kennis te vergroten en gemeenschappelijke uitdagingen samen aan te pakken. AGRHANT zorgt voor een nauwe samenwerking tussen deze centra en brengt hun Europese samenwerking en projectontwikkeling en -participatie naar een hoger niveau. Dit resulteert in leidende en partnerrollen in een continue reeks van zeer succesvolle Europese projecten.

Website AGHRANT

Praktijkcentra Plant

‘Praktijkcentra Plant’ is een samenwerkingsverband, erkend door de Vlaamse regering, tussen de praktijkcentra actief in onderzoek en ontwikkeling van de plantaardige productie in Vlaanderen. De Praktijkcentra Plant coveren het toegepast onderzoek in de akkerbouw, fruitteelt, groenteteelt en sierteelt. De onderzoeksprogramma’s worden hier optimaal op elkaar afgestemd, en gegroepeerd tot 1 onderzoeksprogramma per deelsector (Fruit, Groenten, Sierteelt, Akkerbouw). Dit resulteert finaal in één jaarverslag, dat een beknopte selectie toont van meer dan 800 onderzoeken en projecten die met publieke financiering worden uitgevoerd. Daarnaast worden gezamenlijke studiedagen georganiseerd en is er frequent overleg en kennisuitwisseling.

Het samenwerkingsverband Praktijkcentra Plant bestaat uit volgende praktijkcentra:  InagroKBIVBLCGLCVPLVBPCAPcfruitPCGPCHPCSPSKW en VCBT.

Agrolink Vlaanderen

Agrolink Vlaanderen is het uniek samenwerkingsplatform tussen 18 Vlaamse belangrijke kennisinstellingen. Agrolink Vlaanderen werd opgericht op 8 december 2014 en wil hét erkend contactpunt zijn voor de agro-industrie, de onderzoeksgemeenschap en het beleid in de land- en tuinbouw.

Via thematische en sectorplatformen wordt de synergie tussen de leden en experten bevorderd door kennisuitwisseling, toekomstig onderzoek te bespreken met oog voor het beleid en strategisch overleg.

Leden zijn de Fac. Bio-ingenieur van UGentFac. Bio-ingenieur KULeuven, ILVO, HOGENT, KBIVBPPVPLVB, Hooibeekhoeve, het Proefcentrum HoogstratenInagroPSKW, PCA, PCG, PCS, Pcfruit, VCBT, PC Bijen en VITO.

Deze website maakt gebruik van cookies

Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan u niet weigeren als u deze website wil bezoeken. Andere cookies zijn optioneel en worden gebruikt om uw surfervaring te optimaliseren. Deze kan u weigeren indien u dit wenst.

Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, kan u ons cookiebeleid raadplegen.

U kan uw cookievoorkeuren op elk ogenblik aanpassen in de cookie-instellingen.