NL / EN
-

 

De globale doelstelling van het project is aan te tonen dat een klimaatneutrale glastuinbouw ook economische rendabele kan zijn. Om dit te realiseren, focussen we op vier innovatietrajecten: (1) opvang, opzuivering en opslag van CO2 uit rookgassen om op het juiste moment te kunnen doseren, (2) doorontwikkeling van dag- en nachtschermen, (3) optimalisatie van energie-efficiënt ontvochtiging en (4) ontwikkeling en optimalisatie van sensortechniek om de aanwezige schimmeldruk op te volgen en de teeltsturing te ondersteunen. Deze vier innovaties willen we praktijkklaar maken en integreren in een energie-efficiënt teeltsysteem in het ENERGLIK-project. De titel staat daarom voor volgende kernwoorden: ENERgie-efficiënt, GLastuinbouw, Innovaties en Klimaatneutraal (of Koolstofarm).

Eens deze vier innovatietrajecten zijn opgestart (WP3), worden ze geïmplementeerd in praktijkomstandigheden op de proefcentra (PCH, PSKW en Botany) en Thomas More. Het doel hier is om teelt- en klimaatsturing aan te passen en het rendement van de innovatietrajecten te optimaliseren (WP4). Op het einde van elke teeltproef wordt bekeken hoeveel energie effectief bespaard werd. Vervolgens zet ENERGLIK er sterk op in om deze innovatietrajecten door te vertalen naar de praktijk (WP5) a.d.h.v. demonstratieproeven bij de proefcentra en een pilootbedrijf. In een laatste fase van het project (WP6) worden samen met de schermfabrikanten gestandaardiseerde meetsystemen en -protocollen ontwikkeld die de energiebesparing van schermen kunnen meten. Dit zullen we dan vertalen in een rekentool die toeleveranciers en telers inzicht verschaft over de juiste keuze van schermen en hun gebruik. Tot slot wordt de milieuduurzaamheid en economische haalbaarheid van de innovatietrajecten becijferd en zullen we definiëren hoe deze technieken kunnen bijdragen om tot een effectieve klimaatneutrale glastuinbouw te komen tegen 2050. Een deel van de nieuwe ontwikkelingen zullen ook overdraagbaar zijn naar koude teelten en sierteelt onder glas.

Projecttype: Interreg Vlaanderen-Nederland
Contactpersonen: Lien Bosmans, Marlies Huysmans, Joor Nobelen

Website: https://interregvlaned.eu/energlik/over-ons

 

financierders

Deze website maakt gebruik van cookies

Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan u niet weigeren als u deze website wil bezoeken. Andere cookies zijn optioneel en worden gebruikt om uw surfervaring te optimaliseren. Deze kan u weigeren indien u dit wenst.

Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, kan u ons cookiebeleid raadplegen.

U kan uw cookievoorkeuren op elk ogenblik aanpassen in de cookie-instellingen.