NL / EN
-

De zuidelijke groene stinkwants (Nezara viridula) is in Vlaanderen uitgegroeid tot één van de meest gevreesde plagen in de beschermde teelt van paprika, komkommer en aubergine. De wants voedt zich met alle bovengrondse plantendelen, maar de schade is het meest uitgesproken in scheuten en vruchten, wat resulteert in vervormingen, verkleuring en vorming van necrotisch weefsel. Daardoor worden de stengels broos en breekbaar en de vruchten onverkoopbaar. Het project NeViCON focust op een duurzame aanpak van deze gevreesde plaag.

Bij de start van het project ontbreekt het aan een efficiënte monitoringsmethode voor N. viridula. De stinkwants kan bovendien alleen mechanisch worden bestreden of met breedwerkende chemische bestrijdingsmiddelen. Deze middelen brengen potentiële gezondheidsrisico’s met zich mee voor mens en milieu. Bovendien zijn er maar weinig erkende middelen tegen wantsen in de teelt van paprika, komkommer of aubergine, waarvan slechts een beperkt aantal een goed resultaat geeft. Verder zijn deze middelen vaak nefast voor biologische bestrijders, waardoor het biologisch evenwicht wordt verstoord en secundaire problemen met plagen kunnen ontstaan.

Binnen het project worden eerst preventieve maatregelen op punt gesteld om het risico op invlieg en aantasting te beperken, er wordt ook gekeken naar factoren die dit risico kunnen verhogen. Daarnaast wordt een geschikte monitoringsmethode ontwikkeld en zullen schadedrempels worden bepaald om te beslissen of een bestrijding al dan niet verantwoord is. Daaropvolgend zullen we verschillende beheersingsstrategieën op basis van biologische en chemische maatregelen evalueren, met nadruk op de biologische bestrijding. Hierbij zullen we ons richten op verschillende complementaire pistes, waaronder het gebruik van vallen en vanggewassen, botanische producten, biopesticiden en natuurlijke vijanden. Ten slotte worden alle onderzoeksresultaten gebundeld tot een duurzame, geïntegreerde beheersingsstrategie en een management-ondersteunend beslissingsmodel waarbij telers op basis van vastgestelde plaagdensiteiten kunnen ingrijpen met het meest gepaste hulpmiddel en de meest aangewezen techniek.

Projectnummer: HBC.2020.3183
Projecttype: LA-Traject

Contactpersoon: Rani Mertens

Partners

Financierders

Deze website maakt gebruik van cookies

Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan u niet weigeren als u deze website wil bezoeken. Andere cookies zijn optioneel en worden gebruikt om uw surfervaring te optimaliseren. Deze kan u weigeren indien u dit wenst.

Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, kan u ons cookiebeleid raadplegen.

U kan uw cookievoorkeuren op elk ogenblik aanpassen in de cookie-instellingen.