NL / EN
-

In 1999 werd Pepinomozaïekvirus (PepMV) voor het eerst gedetecteerd in Vlaanderen en sinds 2004

vormt het virus ernstige problemen in de Vlaamse tomatenteelt. Op vraag van de veilingen en telers

werd er in 2005 een consortium opgericht tussen ST, PSKW en PCH om de problematiek van PepMV in kaart te brengen en beheersbaar te maken. Het projectteam heeft een uitgebreid internationaal netwerk opgebouwd, bestaande uit telersverenigingen, onderzoeksinstituten, universiteiten en veredelingsbedrijven, en wordt het team geconsulteerd vanuit verschillende delen van de wereld met betrekking tot de opgebouwde expertise rond PepMV. Het uitgevoerde onderzoek tot 2007 heeft op heel wat vragen van de telers een antwoord kunnen geven en een uitgebreide bewustmaking en voorlichting van de sector heeft in 2007 voor het eerst geleid tot een lichte daling van het percentage besmette bedrijven in vergelijking met 2006.

Het projectteam was er echter van overtuigd dat, door de hoge besmettingsdruk in Vlaanderen en zeker ook in de omringende landen, het onrealistisch was te veronderstellen dat het percentage besmettingen nog verder gereduceerd kan worden door hygiënisch te werken, temeer omdat er nieuwe genotypen van PepMV opdoken die sneller lijken te verspreiden en meer persistent zijn. Resistente tomatenrassen werden de eerstkomende jaren ook niet op de markt verwacht. In afwachting van het ter beschikking komen van resistente rassen was er dus nood aan een andere oplossing die de problemen voor de tomatentelers kan reduceren.In de voorgaande projecten werden veelbelovende resultaten bekomen met cross-protectie. Crossprotectie is een beproefde methode in de plantenvirologie en is gebaseerd op het principe van ‘immunisatie’ waarbij een milde virusstam wordt ingebracht die de planten moet beschermen tegen agressieve isolaten van hetzelfde virus. De keuze van het isolaat is hierbij echter enorm belangrijk en dient te gebeuren op basis van een grondige voorkennis van de endemische PepMV populatie, na een kritische afweging van voor- en nadelen en na degelijk wetenschappelijk onderzoek dat mogelijke risico’s evalueert en in kaart brengt.

In Nederland werd er met een ‘mild’ PepMV isolaat (VX1) gewerkt voor cross-protectie. Dit isolaat werd echter door het onderzoeksteam getest, zowel in ‘bioassays’ als in een grote praktijkproef, en het gaf absoluut geen bescherming tegen agressieve isolaten van het CH2-PepMV genotype dat in Vlaanderen (en in de rest van Europa) dominant was. Een andere aanpak om een verantwoorde en efficiënte toepassing van cross-protectie mogelijk te maken was dus noodzakelijk. De doelgroep van het project is vrij breed en gaat van veredelingsbedrijven en plantenkwekers, over tomatentelers tot de groenteveilingen en telersverenigingen.

Projectnummer: 080501
Projecttype: IWT traject

Contactpersoon: Lien Bosmans

Partners

Financierders

Deze website maakt gebruik van cookies

Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan u niet weigeren als u deze website wil bezoeken. Andere cookies zijn optioneel en worden gebruikt om uw surfervaring te optimaliseren. Deze kan u weigeren indien u dit wenst.

Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, kan u ons cookiebeleid raadplegen.

U kan uw cookievoorkeuren op elk ogenblik aanpassen in de cookie-instellingen.